Yleisiä ohjeita ja käytänteitä koronatilanteeseen (COVID-19) liittyen (päivitetty 4.6.2020)

Koronavirus aiheuttaa poikkeuksia asioiden hoitamisessa ja ne koskettavat hyvin monella tavalla eri tahoja ja osapuolia. Olemme listanneet alle käytänteitä, joita jokaisen on hyvä huomioida viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päivitämme ohjeita tähän listaukseen, mikäli ne täydentyvät tai esimerkiksi viranomaissuositukset muuttuvat.

Toimistomme fyysinen asiakaspalvelutila pidetään suljettuna 14.6.2020 saakka, kaikki muut asiointikanavat ovat normaalisti käytettävissä:

 • Palvelemme ainoastaan ajanvarauksella vain kiireelliset ja välttämättömät asiat (esim. vuokrasopimuksen allekirjoitukset).
 • Toimisto on jälleen avoinna 15.6.2020 alkaen arkisin klo 9-11.
 • Puhelinpalvelu (08) 3148 190 on avoinna ma-pe klo 9-15, mutta työtehtäviä priorisoidaan eli hoidamme asioita kiireellisyysjärjestyksessä.
  • Mikäli asiasi on kiireetön, olethan yhteydessä muutoin kuin puhelimitse.
  • Henkilökohtaiset julkiset numerot ovat normaalisti käytettävissä (esim. isännöitsijät).
 • Asuvan asiakkaan asiat hoituvat helpoiten sähköisissä palveluissa.
 • Yleissähköposteihin tulevat yhteydenotot käsitellään normaalisti:
 • Oulun keskustan Oulu10-palvelupiste on avoinna kesällä ma-pe klo 9-15.
  • Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin Oulu10:t ovat avoinna ma-to klo 12-15 ja pe klo 10-13.
  • Ylikiimingin ja Yli-Iin Oulu10-asiointipisteet ovat toistaiseksi suljettuja.
  • Ylikiimingin asuntojen avainasiat hoidetaan toistaiseksi kiinteistöhuolto Jorapen kautta.
  • Yli-Iin asuntojen avainasiat hoidetaan toistaiseksi kiinteistöhuolto Tmi Esko Viitalan kautta.

Yhteiset tilat ja alueet:

 • Henkilökohtaiset saunavuorot ja kiinteistöjen pesutuvat ovat asukkaiden käytettävissä
  • Jokaisen käyttäjän tulee huomioida hyvä hygienia (mm. käsihygienia)
  • Altistuneen, oirehtivan tai karanteenissa olevan ei tule käyttää yhteisiä tiloja
 • Lenkkisaunat on otettu takaisin käyttöön 1.6.2020 alkaen
 • Väljästi pihoilla järjestettävien asukaskokousten ja pihakierrosten mahdollisuuksia selvitetään kesän aikana. Mahdollisista kohdekohtaisista tilaisuuksista tiedotetaan MunSivakassa sekä kohteiden ilmoitustauluilla.

Vuokranmaksuasiat:

 • Tiedostamme, että vallitseva tilanne voi aiheuttaa väliaikaisia vuokranmaksuvaikeuksia. Mikäli tätä ilmenee, olethan yhteydessä jo mahdollisimman hyvissä ajoin ennen eräpäivää.
 • Realistisia maksusuunnitelmia vuokriin liittyen on mahdollisuus sopia.
 • Koronavirustilanne ei kuitenkaan vapauta vuokranmaksuvelvollisuudesta.
 • Vuokranmaksuun ja mm. etuuksien hakemiseen löytyvää tarkempaa ohjeistusta löydät tästä linkistä.

Asuttuihin asuntoihin liittyvät käynnit ja kunnostukset:

 • Kiireettömiä asuntokäyntejä vältetään.
 • Riskiryhmiin kuuluvien (yli 70-vuotiaat, monisairaat tai pitkäaikaissairaudet) kotikäyntejä minimoidaan.
 • Koronatilanteen aikana emme tee asuttuihin asuntoihin liittyviä kiireettömiä muuttokunnostuksia (esim. maalaukset tai pienet siistimiset). Nämä työt voidaan tehdä poikkeustilanteen mennessä ohi.
 • Asukkaiden on hyvä huomioida myös kiinteistöhuoltojen näkökulmasta, että kiireettömät vikailmoitukset on hyvä jättää toiselle ajankohdalle.
 • Työt, joita ei voida siirtää ilman, että siitä aiheutuu vahinkoa tai haittaa joko asukkaalle tai kiinteistölle tehdään normaalisti.
 • Kaikilla asuntoihin tulevilla (työntekijät tai urakoitsijat) on ennalta ilmoitettu syy käyntiin ja sen ajankohdasta sovitaan. Lisäksi heillä on henkilökortit esillä.
 • Käynteihin liittyvä hygienia (mm. käsihygienia) ja mahdolliset oireet huomioidaan tarvittavissa kotikäynneissä.
 • Huoneistojen määräaikaistarkastukset siirretään myöhempään ajankohtaan.
 • Asuntoihin ei tehdä ns. ”koronatarkastuksia” Sivakan tai minkään muunkaan osapuolen toimesta. Koronavirukseen liittyviin tämäntyyppisiin kotikäynteihin voi liittyä rikollisia ja petollisia aikomuksia.

Koronavirus koskettaa kaikista eniten ikäihmisiä sekä riskiryhmiä, jolloin naapuriavun merkitys on suuri:

 • Hyvä hygienia ja siitä huolehtiminen (erityisesti käsihygienia) korostuvat.
 • Esimerkiksi ruoan ja lääkkeiden toimittamisesta kannattaa sopia riskiryhmiin kuuluvien tai mahdollisia oireita omaavien kohdalla.
 • Yleistä naapuriapua voi tarjota esim. Nappi Naapurin kautta tai muissa sosiaalisen median kanavissa.
 • Ilmoitustaulut ovat hyviä paikkoja kertoa avuntarjoamisesta.

Asuntoesittelyihin liittyvät käytännöt:

 • Sivakka esittelee tyhjiä asuntoja normaalisti, mutta esittelyihin tulee tulla vain täysin terveenä. Samalla me esittelemme asuntoja vain täysin terveenä.
 • Esittelyissä ei kätellä, kontakteja pyritään välttämään.
 • Tyhjien asuntojen esittelyissä voidaan hyödyntää myös kuva- tai videoesittelyjä.
 • Asuttujen asuntojen kohdalla suosittelemme hyödyntämään kuva- tai videoesittelyjä.

Kiinnitä huomiota Koronavirukseen liittyvään tiedotukseen ja sen oikeellisuuteen, ajankohtaista viranomaistietoa löydät mm:

Haku
UKK