Sivakka

Tietosuojaseloste

Sivakka-yhtymä Oy (jäljempänä “Sivakka”) harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Sivakka kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Sivakka voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla (ks. lisää käyttöehdot). Evästeiden käytön voi käyttäjä estää käyttämänsä selaimen tai päätelaitteen asetuksista. On kuitenkin mahdollista, että kaikki palvelut eivät toimi normaalisti, mikäli evästeet eivät ole käytössä. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Sivakan ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Pyyntö rekisteritietojen toimittamisesta ja tarkastamisesta tulee tehdä henkilökohtaisesti asiakaspalvelussamme ja todistaa siinä yhteydessä henkilöllisyys. Sivakan asiakaspalvelu sijaitsee osoitteessa Myllytullinkatu 4, 90130 Oulu. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Sen jälkeen tarkastusoikeuden käytöstä veloitetaan hallinnolliset kulut (80,00€).

Huoltaja voi tehdä alaikäisen lapsensa puolesta rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön. Jos kyseessä on yhteishuoltajuus, tulisi pyynnön olla kummankin huoltajan tekemä ja allekirjoittama. Pyyntöön tulee liittää väestötietojärjestelmästä saatava todistus lapsen huoltajuudesta. Huoltajien allekirjoituksen lisäksi tulee liitteenä olla kuva huoltajien henkilökortista tai passista

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset Sivakka, Asiakaspalvelu, Myllytullinkatu 4, 90130 Oulu.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@sivakka.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Haku
UKK