Asukastoimijat jakoivat ideoitaan

Innokas puheensorina täytti Sivakan ensimmäisen asukastoimijoiden verkostoitumistapahtuman, kun asukastoimijat kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan ja antamaan palautetta Sivakalle.

Uudenlainen asukastoimijoiden verkostoitumistapahtuma kokosi kymmeniä asukastoimijoita jakamaan vinkkejään yhteisöllisyyden parantamiseksi ja hankkimaan ajantasaista tietoa. Uusi yhteishallintolaki muuttaa asukastoimintaa, mutta sen vaikutukset eivät käytännössä näy asukastoiminnan arjessa kiinteistöissä. 

Toimijoiden joukossa oli helmikuussa yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittu Mika Kauppinen ja puolet yhteistyötoimikunnan jäsenistä. Kauppinen on pitkän linjan asukastoimija ja Sivakan hallituksen asukasedustaja. Hän aikoo puheenjohtajana olla aktiivisesti mukana asukasilloissa ja myös kiinteistöjen asukastilaisuuksissa.

Yhteistyötoimikunta koostuu asukasedustajista, ja sen tehtävänä on käsitellä koko Sivakan kiinteistökannan toimintaa ja edistää yhteisöllisyyttä. Kauppinen muistutti myös asukastoimijan ja asukasyhdyshenkilön roolista. 

–En ole talonmies enkä remonttireiska, mutta minuun saa olla aina yhteydessä. Asukastoiminta on hyvä keino vaikuttaa sekä omaan asumiseemme että yhteiseen viihtymiseemme Sivakan kanssa yhteistyössä, hän totesi. 

Toimivia käytänteitä jaossa

Asukastoiminnan sivakkalaiset edustajat, Jenni Kaihua, Marjut Arola ja Pinja Help haastoivat asukastoimijat kertomaan kiinteistöjensä asukastapahtumista ja yhteisistä tekemisistä sekä kirjaamaan ylös toiveitaan yhteisöllisyyden parantamiseksi. Samalla mietittiin asukastiedottamista ja asukasmäärärahan käyttöä.

Virinneessä keskustelussa nousi esiin käytännön vinkkejä, jotka innostivat muita tarttumaan ideaan. Yksi niistä koski asukasmäärärahan käyttöön liittyvää läpinäkyvyyttä eli sitä, mihin kalenterivuosittain kiinteistön asukasmäärän mukaan annettava toimintaraha on käytetty. 

Asukkaat saavat näppärästi tietoa määrärahan käytöstä, kun kerhohuoneeseen sijoitetaan ruutuvihko, ”vieraskirja”, johon kirjataan yhteiset tapahtumat, niihin osallistujat ja tilaisuuteen käytetty raha. Jos ruutuvihkoon liittää myös vuosittain isännöitsijälle tehtävän määrärahan käyttösuunnitelman ja budjetin, ei yhteisten varojen käytöstä jää epäselvyyttä. Marjut Arola muistutti, että käyttösuunnitelma avaa kaikille asukkaille myös sitä, mitä on odotettavissa ja tapahtumassa. 

Asukastiedottamisessa lippuset ja lappuset oman kiinteistön ilmoitustauluilla ja yhteisissä tiloissa koetaan yhä tärkeäksi tiedottamisen muodoksi, vaikka sähköposti, isännöitsijän apu, Facebook-ryhmät ynnä muut täydentävätkin tiedotusta. Tilaisuudessa muistutettiin myös, että Kodinportti tai One4all -järjestelmät ovat myös tehokas tapa tavoittaa kiinteistön asukkaat. 

Retkiä ja koulutusta pohdittiin

Jenni Kaihua kertoi, että Sivakka ei määrittele kiinteistöjen asukastapahtumia eikä anna valmista suunnitelmaa, koska vuokranantaja ei voi tietää kohteen toiveita ja tarpeita. Asukastoimijoiden toivottiin rohkeasti ottavan yhteyttä isännöitsijään tai Sivakan asukastoiminnan edustajiin, kun omaa tekemistä mietitään. 

Ensisijaisesti asukastoiminnan määräraha myönnetään kaikille asukkaille tarkoitettuihin yhteisiin tapahtumiin ja vasta toissijaisesti yhteisiin hankintoihin. Sivakka tarjoaa tarvittaessa apuaan esimerkiksi asiantuntijoiden hankkimiseksi tapahtumiin.  

Asukastoimijat nostivat esiin toiveita kuntosaliopastuksen saamisesta. Keskusteluun nousivat turvallisuuteen ja pihaviljelyyn keskittyneet tilaisuudet, joita Sivakka voisi mahdollistaa. Sivakalle esitettiin myös toive ulkopelitapatuman järjestämisestä. Sen jälkeen asukastoimijat voisivat ottaa peli-illat mukaan omaan toimintaansa. 

Retket oman asuinyhteisön ulkopuolelle puhuttivat myös. Toiveita yhteisistä luontohetkistä tulistelun, marjastuksen ja sienestyksen parissa vilahteli keskustelussa, kunhan vain kyyditys saataisiin kohtuulliseen hintaan. Jos ei ihan bussilla niin ehkäpä Sivakan yhteiskäyttöautoilla? 

Verkostoitumistapahtumasta poistui iloista väkeä, jotka kokivat saaneensa puhtia omaan toimintaansa. Rikkaan ajatuksenvaihdon ja ideoinnin toivottiin jatkuvan omassa asukasyhteisössä. 

Sivakka järjestää asukastoimijoiden verkostoitumistapahtuman jatkossa kaksi kertaa vuodessa Lasaretin asukastoimijatapaamisten lisäksi. Asukastoimijoiden kesätapahtuma järjestetään muutaman vuoden tauon jälkeen kesäkuun alussa Koskelassa osoitteessa Melojantie 16.

Haku
UKK