Energiatehokkuus kasvaa Koti kuntoon -remonteissa

Koti Kuntoon -remonttien kautta saavutetaan selkeitä säästöjä sähkön- ja energiankulutukseen. Perusparannusten myötä paine vuokrankorotuksiin vähenee.

Koti kuntoon -remonteissa huoneistojen sisäpinnat kunnostetaan tai uusitaan. Samassa yhteydessä päivitetään talotekniikkaa, yleisiä tiloja ja pihoja sekä yleisvalaistusta. Remonttisisältö vaihtelee kiinteistökohtaisesti.

”Koti kuntoon -remontti ei ole enää vain huoneiston kevyttä pintaremonttia, vaan nykyisin se on laajempaa perusparannusta, jossa uusitaan talotekniikkaa vastaamaan paremmin nykyvaatimuksiin”, kertoo energia-asiantuntija Heikki Pohjola.

Paremman asumisviihtyisyyden lisäksi perusparannuksissa saavutetaan selkeitä hyötyjä myös energiatehokkuudessa.

”Päivitysten ansiosta on saavutettu keskimäärin 35 prosentin sähkönsäästö. Parhaimmissa kiinteistöissä sähköä on säästynyt remonttia edeltävään aikaan verrattuna jopa 55 prosenttia. Huonoimmatkin tulokset, jossa päivitystoimia on voitu tehdä kiinteistöön vain vähän, sähkönsäästöä on kertynyt 10 prosenttia.”

Ilmanvaihto ja valaistus merkittävimmät

Koti kuntoon -perusparannuksissa pyritään päivittämään ilmanvaihto-, lämmitys- ja sähköjärjestelmiä ja lisäämään automatiikkaa. Lisäksi vesikalusteita uusitaan tarvittaessa ja hanoja vaihdetaan vedenkulutusta hillitsevämmäksi. Autojen lämmitystolppia uusitaan digitaalisiin laitteisiin, joissa lämmönjakelu katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Ilmanvaihtopuhaltimien vaihto uusiin EC-puhaltimiin lisää energiataloudellisuutta. Puhaltimet voidaan asentaa asuntokohtaiseen ja keskitettyyn ilmanvaihto-järjestelmään. Päivitetyssä järjestelmässä ilmanvaihtoa voi säätää portaattomasti ja niiden sähkönkulutus on pienempi kuin vanhempien mallien.

”Ilmanvaihdon lisäksi sähkönkulutukseen vaikuttaa merkittävimmin yleisvalaistuksen vaihto halogeeneista ympäristöystävällisiin ja kestäviin ledeihin.”

Pohjola kertoo, että suurimmassa osassa Sivakan kiinteistöistä portaikkojen ja ulkotilojen valaisimet on jo vaihdettu ledeihin. Vuosittain uusimisia tehdään keskimäärin 15 kiinteistöön.

Säästöä myös lämmityskuluissa

Talotekniikan automatiikan uusimisella on vaikutusta lämmön säätöön ja sitä kautta kulutukseen. ”Pystymme asentamaan erilaisia antureita vaikkapa mittaamaan huoneistokohtaisesti lämpöä ja säätämään lämmityskäyrää sisälämmöstä, kun se aiemmin tehtiin ulkolämpötilan mukaan.”

Koti kuntoon -remonttien yhteydessä tehdään myös yläpohjan lisälämmöneristyksiä ja asennetaan tuloilmaikkunaventtiileitä. Kunnostukseen kuuluvat myös lämmitysverkoston huuhtelu ja tasapainotus sekä ilman-vaihtokanavien puhdistus ja säätötyöt. ”Näillä toimilla lämmönkulutuksessa on saavutettu keskimäärin 10 prosentin säästöt vuositasolla.”

Juttu on julkaistu Sivakan asukaslehdessä 3/2021

Haku
UKK