Säilytä optimismi

Viruksen pelon ja rajoitusten aiheuttamasta pitkittyneestä stressitilanteesta selviää olemalla aktiivisesti optimistinen. Opimme jo keväällä sietämään epävarmuutta. Se auttaa valmistautumaan mahdollisiin uusiin muutoksiin.

Psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula kehottaa kaikenlaisessa epävarmuuden ilmapiirissä hyväksymään asiat, joita ei voi muuttaa ja keskittymään asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

-Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, asioihin pitää aina suhtautua terveen kriittisesti. Vaikeassa tilanteessa parasta on kuitenkin kohdata vastoinkäymiset rauhallisesti, katsoa rohkeasti eteenpäin ja toimia sen mukaan, Soili Poijula sanoo.

Koronankin muokkaamassa maailmassa aktiivinen optimismi on paras tapa selviytyä uudenlaisesta todellisuudesta. Siitäkin huolimatta, että olimme väsyneitä, turhautuneita ja pettyneitäkin, kun todellisuus muuttui.

-Omat arvot ja tavoitteet on syytä pitää aina mielessä, kun vastoinkäymisiä tulee. Mieti kuka minä olen ja mitä minä haluan elämältäni. Kun ihmisellä on asenne kunnossa, hän selviää vaikeistakin elämänvaiheista ja tilanteista.

Asenteella Poijula tarkoittaa aktiivista toimimista omien tavoitteidensa suuntaan. Hän kuvaa asennetta esimerkillä: jos aita on rikki, mutta saatavilla on vasara ja naulat, aita ei korjaa itse itseään, vaan sinun on tehtävä korjaukset. Työn tekemisen myötä itsetunto kasvaa.  Asenne tarkoittaa myös sitä, että ymmärtää, että voi pyytää ja tarjota apua. Poijulan mukaan korona toi tullessaan rutkasti tervettä käyttäytymistä, mikä näkyi ihmisten auttamisenhaluna.

Selviytymisen perustana on aina se, että huolehdit perustarpeistasi – lepo, uni, ravinto, liikunta ja taudilta suojautuminen.  Myös sosiaalinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää.

-Jokaisella pitäisi olla ainakin yksi läheinen ystävä, mieluiten verkosto, jonka kanssa jakaa asioita ja ajatuksiaan. Tarvitsemme toisia ihmisiä tukemaan, auttamaan ja jakamaan elämäämme.

Katso sisäänpäin

Toivon ja rohkeuden ylläpitäminen vaikeassa tilanteessa on tärkeää. Yhtä tärkeää on myös kuunnella itseään.

-Älä unohda omia tunteitasi, katso sisäänpäin ja tunnista tunteesi. Puhu kielteiset asiat auki, älä ohita niitä, mutta etsi niille myönteisiä vaihtoehtoja. Katso ympärillesi ja oivalla, mikä tuottaa iloa.

Iloa voivat tuottaa pienetkin asiat. Kirjosieppo pihakoivussa, uusi sisustustyyny, naapurin ystävällinen tervehdys, nätti koira kadulla tai kännykkäkuvat lapsista ja lapsenlapsista.

-Ilahduta itseäsi ja toisia lähettämällä kuvia arjen asioista. Me suomalaiset olemme myös hyvin etuoikeutettuja moneen muuhun maahan maailmalla verrattuna, kun meillä on luonto kaikkien tavoitettavissa.

Siis: ajattele aktiivisesti, ole omatoiminen ja ennen kaikkea ole rohkea. Suuntaa ajatuksesi eteenpäin, sillä elämä kulkee sinne, minne sinä sitä viet. Ratkaisu haasteisiin olet sinä itse.

Lue lisää Soili Poijulan ajatuksia asuntoihin jaettavasta Asukas-lehdestä tai lehden verkkojulkaisusta.

Haku
UKK