Sivakka mukana Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeessa

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toteuttaman NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16 – 29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien sekä ryhmätoimintojen ja yksilötyöskentelyn avulla. Nuorten elämänhallinnan paraneminen on hankkeen keskeinen tavoite

Hankkeen tavoitteena on aktiivisesti etsiä ja löytää työmarkkinoiden ja työllistämispalveluiden ulkopuolella olevat nuoret hankkeen piiriin jalkautumalla esimerkiksi nuorten vapaa-ajanviettopaikkoihin. Hankkeessa kohderyhmää osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Hankkeen toiminnan tulee olla nuoria kiinnostavaa ja monipuolista, sillä toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi hankkeen onnistumisen kannalta ratkaisevaa on yhteistyö hankkeen sidosryhmien kanssa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki sekä Sivakka-yhtymä Oy. Hankkeen toteutusaika on 28.2.2022 asti.

Ota yhteyttä:

Päivi Vatka, projektivastaava, p. 040 5022 565/ paivi.vatka@redcross.fi(linkki lähettää sähköpostin)

Annika Luukkonen, projektityöntekijä, p. 040 5022 299/ annika.luukkonen@redcross.fi(linkki lähettää sähköpostin)

Anu Pohjanvälke, ohjaaja, p. 040 147 9200/ anu.pohjanvalke@redcross.

Alkamassa olevia ryhmiä:

Voimauttavan valokuvauksen ryhmä. Ryhmän aikana on mahdollista saada yksilöohjausta, kuten muutenkin toki koko hankkeen aikana. Ryhmää vetää nuorten kanssa jo pitkään valokuvaterapeuttisesti työskennellyt Riikka Vääräniemi- Käsmä. Lisätietoa löydät tapahtumajulisteesta.

Ulkoiluryhmä 2.7 saakka joka torstai klo 14.00. Ryhmässä on joka viikko vaihtuva ulkoiluteema, esimerkiksi geokätköilyä. Jokaiselle kerralle on oma ilmoittautuminen.

NOY- hankkeen toimintaan voivat osallistua hankkeen kohderyhmään kuuluvat 16- 29-vuotiaat, työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevat nuoret/ nuoret aikuiset. Lisää hankkeesta voi lukea : https://rednet.punainenristi.fi/node/57039

Haku
UKK