Asukkaalle

Mitä asukastoiminta on?

Asukastoiminta on yhdessä osallistumista ja vaikuttamista

Asukastoiminta alkaa asukasillasta. Osallistumalla asukasiltaan voit halutessasi lähteä mukaan oman kiinteistösi asukastoimintaan suunnittelemaan yhteistä, mukavaa tekemistä. Olipa kyse sitten kahvitteluista tai vaikkapa tikkaiden hankkimisesta asukkaiden yhteiseen käyttöön, määrärahojen avulla tämä on mahdollista. Asukastoimijat päättävät kiinteistön määrärahojen käytöstä yhdessä.

Sivakalla asukastoimintaan voi osallistua monella tavalla. Kiinteistössä tapahtuvan asukastoiminnan lisäksi asukastoimijan on mahdollista osallistua Sivakan ja asukkaiden väliseen toimintaan, muun muassa yhteistyötoimikunnan ja hallituksen jäsenyyden kautta. Lisäksi eri kiinteistöjen asukastoimijoiden kesken järjestetään vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa on mahdollista tutustua muihin asukastoimijoihin.

Asukastoimikunnat ovat myös meille arvokas tiedonlähde, sillä parhaiten asunnoista tietävät he, jotka niissä asuvat. Siksi toimikunnissa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa parannusehdotuksiin tai ihan vaikka yleiseen viihtyvyyteen!

Asukastoiminta perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lakiin voit tutustua täällä.

Asukasilta

Asukkaiden kokous on Sivakalla asukasilta ja se on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa tarkoitettuja asioita. Asukasilta voi tehdä esityksiä asukastoimikunnalle ja Sivakalle vuokranmääritysyksikön taloja koskevissa asioissa. Asukasillan kutsuu koolle asukastoimikunta yhteistyössä isännöitsijän kanssa tai, jos sitä ei ole, Sivakka. Asukasilta on myös viipymättä kutsuttava koolle, jos sitä vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista ilmoittamaansa asiaa varten vaatii. Sivakka toimittaa kutsun kaikkiin huoneistoihin sekä ilmoitustaululle kaksi viikkoa ennen asukasiltaa. Kutsussa kerrotaan asukasillan ajankohta sekä käsiteltävät asiat. Asuntoihin jaettavien kokouskutsujen sijaan myös sähköinen kokouskutsu on mahdollinen, jos asukas on hyväksynyt sähköisen toimitustavan.

Asukastoimikunta

Asukasilta voi valita asukastoimikunnan, jonka toimialaan kuuluvat vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asumisviihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Asukasilta päättää asukastoimikunnan toimikauden pituudesta, jäsenten lukumäärästä ja valintatavasta. Myös useamman kiinteistön yhteinen asukastoimikunta on mahdollinen, mikäli kyseisten kiinteistöjen asukkaille järjestetyssä yhteisessä asukasillassa näin päätetään.

Yhteistyötoimikunta

Asukkaiden ja Sivakan välinen yhteistyötoimikunta käsittelee Sivakan koko asuntokantaa koskevia yhteishallintoasioita. Asukastoimikunnan yhdyshenkilö edustaa vuokranmääritysyksikköä yhteistyötoimikunnassa. Edustajat yhteistyötoimikuntaan voidaan myös valita vaaleilla tai muulla asukkaiden päättämällä tavalla. Äänivaltaa yhteistyötoimikunnassa käyttävät yhteistyötoimikunnan jäseninä olevat asukkaat.

Hallitus

Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita Sivakan hallitukseen. Yhteistyötoimikunta voi valita taikka vaaleilla voidaan valita valintaa varten ehdokkaat asukkaiden kokousten valitsemista ehdokkaista, mutta tällöin on lopullisia ehdokkaita oltava riittävä määrä. Asukkaat esittävät riittävän määrän ehdokkaita. Ehdokkaita on oltava vähintään neljä. Sivakan hallituksen koon ollessa kahdeksan henkilöä, valitaan hallitukseen kolme asukkaiden edustajaa. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön yhtiökokouksen määrittämä vuosipalkkio ja kokouspalkkiot.

Asukastoimijoiden tilaisuudet

Sivakka järjestää asukastoimijoille kaksi tiedotustilaisuutta vuosittain. Tilaisuudet järjestetään keväisin ja syksyisin ja niissä käsitellään ajankohtaisia koko asuntokantaa koskevia asioita. Asukastoimijoille tulee tieto tilaisuuksista uutiskirjeen kautta. Näiden lisäksi järjestämme vapaamuotoisempia verkostoitumistilaisuuksia muutaman kerran vuodessa.

Asukastoiminnan yhteystiedot

Asukastoimikuntien hankinnat: isannointi@sivakka.fi tai puh. (08) 314 8190 (alavalinta 2, arkisin klo 9-10)

Vinkkejä käytännön asukastoimintaan ja asukastoiminnan käynnistämiseen: asukastoiminta@sivakka.fi

Asukkaiden yhteyshenkilö yhteishallintoasioissa: Mika Kauppinen (mika.kauppinen@sivakka.fi ja puh. 0447108236)

Haku
UKK