Asuntojen vuokraustoiminta, vuokranmaksuasiat ja irtisanomiset

Puhelin: (08) 3148 190
asiakaspalvelu@sivakka.fi

Schavikin Maritta, asuntopalvelupäällikkö

Kaakkuriniemi Marko, markkinointisuunnittelija, ilmoitusasiat

Määttä Sanna, asumisneuvoja

Haku
UKK