Pihat ja yhteiset tilat paremmaksi

Nyt huomio yhteisiin pihoihin ja tiloihin. Sivakan teemavuoden 2020 aikana haetaan aitoa viihtyisyyttä yhteistyössä.

Viihtyisyyttä lisää

Sivakan teemavuoden aikana huomio on kiinteistöjen pihoissa ja yhteisissä tiloissa. Miten luoda pihasta toimivampi kaikille asukkaille? Miten lisätä yhteisiä ponnisteluja viihtyisyyden lisäämiseksi. Voisiko yhteisille tiloille löytyä uutta, aktiivista käyttöä?

Toimitusjohtaja Raimo Hätälä kertoo, mitkä ovat teemavuoden tavoitteet:

Yhteistyöllä pihat ja tilat viihtyisiksi.  Kiinteistöjen viihtyisyyden parantaminen on kolmen kimppa. Vuokranantajaa edustava isännöitsijä, kiinteistönhuollon palveluntuottaja ja asukkaat muodostavat joukon, joiden yhteistyön tiivistäminen lisää asumisen viihtyisyyttä.

Sivakka järjestää teemavuoden aikana kiinteistöissä pihakierroksia, joissa ovat mukana kaikki osapuolet. Näin saadaan aikaa keskustelua, opitaan ymmärtämään vaikkapa talvikunnossapidon edellytyksiä ja ennen kaikkea katselmuksissa voidaan löytää asumisen viihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja.  Teemavuoden aikana ei osoitella sormella, vaan haetaan aitoa viihtyvyyttä yhteistyössä.

Toiminnallisuutta kaikille.  Piha-alueen on oltava toimiva kaikille ja kaikenikäisille. Pihaan kuuluvat niin leikkialueet, grillikatokset, kukkaistutukset kuin oleskelutilatkin. Teemavuoden aikana pihan soveltuvuutta kaikkien käyttöön käydään läpi ja mietitään toiminallisuuden parantamista.

Lemmikit ovat tervetulleita Sivakan asuntoihin, se edellyttää lemmikkien omistajilta sääntöjen noudattamista ja vastuullista käytöstä asunnossa ja yhteisillä alueilla.

Kohti yhteisiä olohuoneita. Kaupungistumisen kiihtyessä koti ei ole enää elämämme keskiössä, vaan yhä isompaan rooliin nousevat yhteiset tilat, yhteiset olohuoneemme. Siksi on syytä miettiä, saisiko Sivakan kiinteistöjen vähän käytetyistä tiloista uudenlaisia, aktiiviseen yhteiseen puuhasteluun tarkoitettuja paikkoja. Tai voisiko kerhohuoneen käyttöastetta lisätä ideoimalla niihin uutta toimintaa?

Teillä asukkaillamme on nyt erinomainen tilaisuus tehdä asumisen viihtyisyyttä lisääviä – ehkäpä jopa elämänlaatua parantavia – ehdotuksia ja osallistua keskusteluun yhteiseksi hyväksi.

Haku
UKK