Saunavuorojen maksullisuutta valmistellaan

Saunan varaaminen kaikille varmistetaan

Sivakka varmistaa, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus varata ja maksaa saunavuoroja. Vaikka saunamaksujen käyttöönotossa siirrytäänkin ensisijaisesti sähköiseen asiointiin, varaaminen ja maksaminen on mahdollista myös heille, joilla ei ole älykännykkää tai tietokonetta käytössä.

Huoli siitä, menettävätkö seniorikansalaiset, joilla ei ole älykännykkää tai tietokonetta mahdollisuuden varata omaa saunavuoroa, nousi esiin asukastoimijatilaisuudessa huhtikuun lopussa. Näin ei käy, sillä Sivakka tutkii vaihtoehtoja, miten saunavaraus ja maksaminen hoidetaan, ellei sähköinen asiointi ole mahdollista.

Toimitusjohtaja Raimo Hätälä lupaa, että vaihtoehto järjestyy, kunhan selvitykset saadaan tehtyä. Saunamaksujen käyttöönottoa valmistellaan asukkaita kuullen yhteishallintolain mukaisesti. Yhteistyötoimikunta valmistelee asiaa niin, että maksut voidaan ottaa käyttöön syksyllä.

Asukastoimijatilaisuudessa saunamaksujen käyttöönotto koettiin pääosin myönteiseksi, koska se edistää asukkaiden tasa-arvoa ja vuorojen saatavuutta. Käyttöönoton peruste eli sähköenergian säästäminen ymmärrettiin hyvin ja se, että käyttäjä maksaa, koettiin oikeudenmukaiseksi.

Mobiilisti, nettisivujen tai porrastaulujen kautta

Saunavuorovarauksen ja maksamisen käytännön järjestelyt ovat vielä kesken. Aluksi varaukset tehdään joko mobiilisovelluksen tai nettisivuston kautta. Jossain vaiheessa 65 kiinteistössä otetaan käyttöön sähköinen porrastaulu, josta varauksia voi myös tehdä. Saunoja on Sivakalla yli 200 kiinteistössä, mutta kaikkiin niihin ei porrastauluja voi asentaa, koska näyttö pitää asentaa lämpimään yhteistilaan.

Vuoromaksun suuruus on 3 euroa/tunti. Hinnan perusteena ovat keskimääräinen sähkönkulutus ja saunojen ylläpitokulut.

Maksulliset vuorot ovat varattavissa viikkoa ennen vuoroa, ja yhdelle viikolle on mahdollista varata useampia vuoroja. Ilmaisia lenkkivuoroja on jatkossakin yhteissaunoissa kerran viikossa. Lenkkisaunaan ei tarvitse varata vuoroa.

Puolet saunoista lämpiää turhaan

Valmistelussa oleva käyttömaksu lisää saunojen käyttöastetta eli ehkäisee turhaa energiakulutusta. Lisäksi maksu kohdentuu saunan käyttäjälle, jolloin energiakulut eivät enää rasita koko kiinteistöä.

Saunojen käyttöaste on saatava paremmaksi energiakriisin vuoksi, sillä selvityksissä on todettu, että merkittävä osa Sivakan ilmaisista, kiinteistä saunavuoroista jää käyttämättä eli saunat lämpiävät turhaan ja sähköä kuluu tarpeettomasti.

Haku
UKK