Sivakan harjoittamasta alaikäisten henkilötunnusten keräämisestä on uutisoitu medioissa

Sivakan asuntokannasta rajoitusten alaista, eli ARA-rahoitteista asuntokantaa on 3628 ja rajoituksista vapaata 4298 kpl. Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteestä edellyttää, että asuntohakemuksessa ilmoitetaan hakijan ja muiden asumaan tulevien henkilöiden nimi tiedot ja henkilötunnukset. Sivakalla asunnon hakeminen on haluttu tehdä asiakkaille helpoksi ja siksi asuntoa on rahoitusmuodosta riippumatta voinut hakea yhdellä ja samalla lomakkeella.

Valtaosa ARAVA – kantaa hallinnoivien yhtiöiden tietojärjestelmistä toimii siten, että tieto asukkaista kulkee järjestelmässä asuntohakemuksesta vuokrasopimukselle samassa muodossa ja eri ikäiset henkilöt ovat tunnistettavissa luotettavasti esimerkiksi avainten hukkaamistilanteessa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on nyt osoittanut tämän menettelytavan ala-ikäisten osalta vääräksi. Vapaarahoitteisten asuntokannan osalta hakemusta tuleekin päivittää siten, ettei henkilötunnuksia kerätä enää lapsilta. Kansankielisesti päätöksen voi katsoa edellyttävän, ettei ala-ikäisten henkilötunnuksia saa kerätä varalta, vaan ainoastaan tapauskohtaisesti määriteltyä tarkkaa tarkoitusta varten. Sivakka haluaa toimia aidosti oikein ja toimintatavan muutosta valmistelevat toimet on jo aloitettu. Samoin tietojärjestelmätoimittajamme selvittää jo asiaa ja asiakasrekisterimme saattaminen päätöksen edellyttämään muotoon on aloitettu.

Sivakka tulee korjaamaan menettelynsä tulevien kuukausien aikana ja pahoittelee asian aiheuttamaa mielipahaa. Menettelytavat asiassa muutetaan päätöksen mukaiseksi.

Haku
UKK