Vuokrantarkistusilmoitukset 1.3.2021 alkaen on lähetetty vuokralaisille

Sivakan vuokrantarkistusilmoitukset 1.3.2021 alkaen on lähetetty vuokralaisille. Huoneistovuokrat korottuvat keskimäärin 1,0 prosentilla 1.3.2021-28.2.2022 väliselle vuokranmaksukaudelle, joskin kiinteistökohtaisesti korotuksissa voi olla eroja. Myös autopaikkavuokrat korottuvat hieman nykyisistä. Laajemmissa vuokranmaksukauden aikana toteutettavissa Koti kuntoon -remonteissa tai peruskorjauskohteissa vuokria tarkastetaan erillisten ilmoitusten mukaisesti.

Mikäli sinulla on käytössä Omaposti, on vuokrantarkistusilmoitus nähtävissä siellä. Varsinainen tarkistusilmoitus on ilmoituksen mukana olevassa PDF-liitteessä. Uusi vuokra astuu voimaan 1.3.2021 alkaen.

Taustaa korotustarpeelle:

Kiinteistöjen hoitokulujen odotetaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2021 aikana ja korkotaso on edelleenkin poikkeuksellisen edullinen. Pääomakulut vuonna 2021 säilyvät kuluvan vuoden tasolla. Ennakkotietojen mukaan tonttivuokrat ja vesimaksut kohoavat hieman ja vuoden 2020 TES-ratkaisujen myötä palvelukumppaneidemme (mm. kiinteistöhuolto ja siivous) sopimushinnat kohoavat hieman ensi vuonna. Kaikki kustannustekijät huomioituina vuoden 2021 budjetti on valmisteltu keskimäärin 1,0 % vuokrankorotuksen pohjalta.

Autopaikkavuokria on tarkistettu viimeksi vuonna 2016 ja vuodelle 2021 on budjetoitu 14 €/kk autopaikan vuokraa korotettavan 2 €/kk. Muut autopaikkavuokrat korottuvat samassa suhteessa. Merkittävä osa talvikauden ulkoalueiden kunnossapitotyöstä kohdentuu pysäköintialueiden lumitöihin ja liukkauden torjuntaan. Tehtyjen laskelmien mukaan korotetut autopaikkavuokrat vastaavat paremmin autopaikoista aiheutuvia kustannuksia.

Lue lisää vuokrankorotusperusteista asuntoihin jaettavasta Asukas-lehdestä 3/2020 tai lehden verkkojulkaisusta.

Haku
UKK