Vuokrantarkistusilmoitukset 1.3.2022 alkaen on lähetetty vuokralaisille

Sivakan vuokrantarkistusilmoitukset 1.3.2022 alkaen on lähetetty vuokralaisille. Huoneistovuokrat nousevat keskimäärin 1,0 prosentilla 1.3.2022-28.2.2023 väliselle vuokranmaksukaudelle, joskin kiinteistökohtaisesti korotuksissa voi olla eroja. Laajemmissa vuokranmaksukauden aikana toteutettavissa Koti kuntoon -remonteissa tai peruskorjauskohteissa vuokria tarkastetaan erillisten ilmoitusten mukaisesti.

Mikäli sinulla on käytössä Omaposti, on vuokrantarkistusilmoitus nähtävissä siellä. Varsinainen tarkistusilmoitus on ilmoituksen mukana olevassa PDF-liitteessä. Uusi vuokra astuu voimaan 1.3.2022 alkaen.

Taustaa korotustarpeelle:

Kiinteistöjen hoitokulujen odotetaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2022 aikana ja korkotaso on edelleenkin poikkeuksellisen edullinen. Pääomakulut vuonna 2022 alenevat kuluvan vuoden tasoon verrattuna. Vuoden 2022 talousarviossa olemme huomioineet mm. tonttivuokrien ja vanhojen palvelusopimusten indeksikorotukset. Vuosien 2021 ja 2022 kaukolämmön hinnankorotukset korottavat osaltaan hoitokuluja vuonna 2022. Kaikki kustannustekijät huomioituina vuoden 2022 budjetti on valmisteltu keskimäärin 1,0 % vuokrankorotuksen pohjalta.

Lue lisää vuokrankorotusperusteista asuntoihin jaettavasta Asukaslehdestä 3/2021 tai lehden verkkojulkaisusta

Haku
UKK