Vuokrat nousevat keskimäärin 3,8 prosenttia

Sivakan vuokrat nousevat ensi vuoden alusta 3,8 prosenttia. Korotuksen syynä ovat selkeästi kasvaneet korkomenot. 

Sivakan vuokra määritellään omakustannusperusteisesti. Se muodostuu kolmesta osasta: pääomakulut kiinteistöjen hoitokulut ja korjausvaraukset. Merkittävin syy vuokrankorotukselle on pääomakulujen kasvu korkotason nousun takia.  

3,8 prosentin korotus neliövuokraan tarkoittaa keskimäärin noin 20 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtaja Raimo Hätälä kertoo, että korotuksen vaikutus vuokrassa on 43 senttiä per neliö.  Pääomakulujen osuus tästä on 37 senttiä. 

Hoitokulut nousevat siis ensi vuonna vain hieman, lähinnä kiinteistöhuollon ja siivouksen sopimuskustannusten sekä energiakulujen kasvun takia. 

–Kiinteistöhuolto kilpailutettiin äskettäin. Kilpailutuksen myötä sopimuksen sisältö on laajentunut, eli ostamme laajempaa palvelua kuin aikaisemmin. Tämä näkyy asukkaillekin parempana palveluna pian, Raimo Hätälä kertoo. 

Sivakan vuokrankorotus on maltillinen. Tilastokeskuksen vuokrahintatilaston mukaan vuokrat ovat Oulussa yhä jyrkässä kasvussa. 

– Sivakka pystyi pitämään korotuksen jopa maltillisempana kuin viime vuonna. Yleiseen inflaatiokehitykseen, erilaisiin indekseihin tai palkkakehitykseen peilaten, Sivakan vuokrankorotus on ilahduttavan alhaisella tasolla eikä asukkaiden ostovoima heikkene vuokran takia, toimitusjohtaja Raimo Hätälä toteaa. 

Näin vuokrataso määritellään 

Sivakan vuokra muodostuu kolmesta osasta:  

  1. Pääomakulut eli korot ja velan lyhennykset (noin 30 prosenttia) 
  2. Kiinteistöjen hoitokulut (yli 60 prosenttia) 
  3. Korjausvaraukset. Korjausrahaston maksulla varaudutaan tuleviin korjauksiin tai käytetään korjauksiin.  

Hoitokulut jakautuvat 3 yhtä suureen osaan:  

  1. Korjaukset 
  2. Kiinteistövero, tonttivuokra, kaukolämpö, sähkö jne. 
  3. Kiinteistöjen käyttö, huolto ja hallinto 

Artikkeli on julkaistu Sivakan Asukaslehdessä 3/2023

Haku
UKK