Asukkaalle

Asukasetu

Asukasetuja pitkäaikaisille asukkaille

Haluamme muistaa pitkäaikaisia asukkaitamme tuotteilla ja palveluilla, jotka ovat sekä hyödyksi että parantavat asunnon viihtyvyyttä. Samassa asunnossa viisi vuotta tai kauemmin asuneet saavat meiltä etutarjouksen viiden vuoden välein.

Kymmenistä eri vaihtoehdoista asukas voi valita esimerkiksi uuden kodinkoneen, säleverhot, turva- tai siivouspalveluita.

Kaikki asukasetutuotteet jäävät osaksi asunnon varustelua ja niitä ei voi ottaa mukaan muuton yhteydessä. Tällä tavoin parannamme pikkuhiljaa asuntojen laatutasoa.

Asiakasetujärjestelmän periaate:

  • Tuote-edusta lähtee 5 vuoden välein etutarjous asukkaalle. Perusteena on sopimuksen alkamisaika. Etukirjettä ei kuitenkaan postiteta, jos järjestelmässämme on alle kaksi vuotta vanha ”kriittinen huomio” asumisesta. Kriittisiä huomioita ovat varoitus järjestyshäiriöistä, purku- tai irtisanomistilanne tai haasteella oleva rästilasku. Lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi asunnon pilaaminen tupakoinnilla tai muu asunnon huono hoitaminen.
  • Voit tehdä valitsemasi etutilauksen kotisivujen kautta, puhelimitse tai kirjeitse.
  • Mikäli et määräajassa vastaa etutarjoukseen, etu ”vanhenee” ja järjestelmä siirtää seuraavan etutarjouksen viiden vuoden päähän.
  • Etutilaus toimitetaan asiakkaalle, kun isännöitsijä on hyväksynyt sen. Asunnossa tehdään tarvittavat mittatarkastukset, jotta etutuote voidaan toimittaa oikein.
  • Seuraava edun aika lasketaan hyväksytystä etutilauksesta 5 vuotta eteenpäin.
  • Etu on sopimus- ja asuntokohtainen. Sitä ei voi siirtää uudelle sopimukselle, vaan tällöin edun laskenta alkaa uuden sopimuksen alkamispäivämäärän perusteella. Jos kohteeseen on tehty perusparannus, edun laskenta alkaa sopimuksen alkamisesta.

 

Haku
UKK