Peltola

Peltola on Oulun yliopistollisen sairaalan ja Intiön vanhan kasarmialueen vieressä sijaitseva monipuolisen rakennuskannan asuinalue. Hyvät pyöräreitistöt sekä bussiyhteydet vievät tuossa tuokiossa keskustaan ja Raksilan markettien palvelutkin ovat ihan vieressä!

Ilmakuva Oulun Peltolasta. Peltolankaaren keltaisia kerrostaloja.

Haku
UKK